Language selection: Swedish Norwegian English

Registrera .se (Sverige) domännamn

Ansökan om registrering under toppdomänen .se står öppen för alla fysiska och juridiska personer som önskar registrera ett domännamn, men för en sådan registrering krävs att denna förmedlas via ett ackrediterat ombud. Vi på RIKTAD är ett direkt ombud för det svenska register som drivs av II-Stiftelsen.

II-Stiftelsen tillämpar en "först till kvarn"-princip vid tilldelning av domännamn, d.v.s. registrering av domännamn sker i den ordning ansökningar inkommer till II-Stiftelsen. Någon möjlighet till reservation i förtid av domännamn finns inte.

Domännamn under .se får idag bestå av bokstäverna a - z, å, ä, ö, ü, och é siffrorna 0 - 9 samt bindestreck. Domännamn skall innehålla minst ett tecken, och får maximalt innehålla 63 tecken. II-Stiftelsens allmänna villkor (nytt fönster).

Registrera .no (Norge) domännamn

Ett Norskt .no domännamn är ett grundläggande behov för handel i Norge. För att registrera ett .no domännamn, behövs att företaget är registrerat i Norge.

Den enda toppdomän i Norge är .no! Ingen annan toppdomän är erkänd som grundläggande i Norge. Vi är ett ackrediterad .no registrar, med erfarenhet sedan 1996. Registrera ditt .no hos en direkt registrar och ha din site redo på 1 arbetsdag.

Domännamn under .no får idag bestå av bokstäverna a - z, á, à, ä, ?, ç, ?, é, è, ê, ?, ?, ñ, ó, ò, õ, ö, š, ?, ü, ž, æ, ø, och å, siffrorna 0 - 9 samt bindestreck. Domännamn skall innehålla minst två tecken, och får maximalt innehålla 63 tecken. Norids allmänna villkor (nytt fönster).

Registrera .dk (Danmark) domännamn

DK-Hostmaster är de som innehar registret av alla domän namn som slutar på .dk. Detta betyder att alla .dk domännamn är registrerade hos oss och att vi har kontaktdata och förvaltar samtliga innehavare av ett .dk domännamn. Den danska toppdomänen har vuxit till 730,000 domännamn vilket är störst i hela Scandinavien.

Du kan använda alla Danska bokstäver i ditt .dk domännamn och även ö, ä, ü och é därtill även siffrorna 0 till 9 och '-'.

För att använda sig av domännamnet måste man ha sina namnservrar registrerade hos dk-hostmaster, detta är en kostnad på 500 danska kronor per namnserver och det krävs att varje domännamn innehar minst två namnservrar. RIKTAD erbjuder en unik tjänst: då vi redan har registrerade namnservrar hos dk-hostmaster, slipper ni denna avgift för domännamnet. dk-hostmasters allmänna villkor (nytt fönster).

Registrera .fi (Finland) domännamn - Utan någon lokal närvaro

Ett Finskt .fi är ett grundläggande behov för handel i Finland. För att registrera ett .fi domännamn, behövs vanligtvis en lokal kontakt i form av ett registrerat företag eller en privatperson bosatt i Finland. Vi erbjuder en unik service som ger möjlighet att både lokala som utländska företag, exempelvis Svenska företag att registrera flertalet .fi domännamn, utan att inneha verksamhet i Finland.

Vi är en direkt Tjänsteleverantör åt Ficora som innehar registret för .fi domännamnen. Registrera ditt .fi hos en direkt registrar och ha din site redo på 2 arbetsdagar.

Fi-domännamnet kan vara 2-63 tecken långt. Tillåtna tecken i domännamnet är bokstäverna a-z, siffrorna 0-9 och bindestreck (-). Dessutom är bokstäverna å, ä, ö och tecknen som används i samiska i Finland tillåtna. Ett domännamn får inte börja eller sluta med ett bindestreck. Domännamnets tredje och fjärde tecken får inte båda vara bindestreck. I ett domännamn som innehåller de nationella tecknen å, ä och ö i ACE-format (ASCII Compatible Encoding) får dock både tredje och fjärde tecknet vara bindestreck. Ficoras allmänna villkor (nytt fönster).

Copyright © 1996 - 2017 RIKTAD :: All rights reserved